فایل های دسته بندی رشته فیزیک - صفحه 1

پایان نامه چرخه غنی سازی تورانیم و کاربرد مواد رادیو اکتیو

دانلود پایان نامه مطالعه چرخه سوخت وغنی سازی تورانیم و کاربرد مواد رادیو اکتیو - از آنجايي که استحصال انرژي از منابع سوخت فسيلي براي بشر و محيط زيست او ، به دليل ايجاد گازهاي گلخانه اي ، زيان هاي جبران ناپذيري را به همراه دارد ، اين روزها جامعه بشري به دنبال جايگزين هاي نويني از انرژي است

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل