فایل های دسته بندی رشته آمار (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

دانلود فایل آمار بررسی آمار ازدواج

دانلود پروژه آمار بررسی آمار ازدواج - تحقیق حاضر با هدف بررسی علل افزایش طلاق و کاهش میزان ازدواج در بین دانشجویان آغاز شد. این تحقیق از نوع توصیفی است و دارای دو جامع آماری بود.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آمار بررسی بین نمرات مستمر و پایانی

دانلود پروژه آمار بررسی بین نمرات مستمر و پایانی - آیا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد، که برای فهمیدن این موضوع، ما نمره مستمر و پایانی چند دانش آموز را مورد برسی قرار داده ایم،

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آمار مدل ماشین های یک پارکینگ

دانلود پروژه آمار بررسی نمونه30تایی از ماشین هایی که در یک پارکینگ - به عنوان پروژه آماری،محمد می بایست یک نمونه 30 تایی از ماشین هایی که در یک پارکینگ در کنار یک ورزشگاه بزرگ پارک شده اند انتخاب نموده ونام ماشین وسال ماشین را به دست آورد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آمار بررسی اعتياد

دانلود پروژه آمار بررسی اعتياد - اعتياد به عنوان يك مشكل، هميشه دامنگير بوده و هست چرا كه به عنوان يك معضل دامنگير انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزايش دانش انسان، اعتياد نيز گسترش يافته و از پيچيدگى بيشترى برخوردار شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آمار بررسی کاهش ازدواج

دانلود پروژه آمار بررسی کاهش ازدواج - هدف از این پروژه بررسی عامل های کاهش ازدواج و ایا افراد معیار و ارزش های درستی را برای ازدواج مورد نظر قرار می دهند.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل درس آمار تولیدات ادوات کشاورزی

دانلود پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی - بهمراه نمودارهای آماری:نمودار میله ای و نمودار چند ضلعی و نمودار دایره ای و نمودار مستطیلی و...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آمار تولیدات محصولات کشاورزی

دانلود پروژه آمار تولیدات محصولات کشاورزی - بهمراه نمودارهای آماری:نمودار میله ای و نمودار چند ضلعی و نمودار دایره ای و نمودار مستطیلی و...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل آمار مقايسه وضعيت تحصيلي دانش آموزان رشته انساني

دانلود پروژه آمار مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آمار نظرسنجي تلفني درباره عزاداري محرم

دانلود پروژه آمار نظرسنجي تلفني از مردم درباره محرم وعزاداري - نظرسنجی حاضر، با توجه به اهمیت ماه محرم و برپایی مجلس عزاداری امام حسین و نظرات مردم در مورد شیوه عزاداری برای امام حسین (ع) به اجرا درآمد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی