فایل های دسته بندی رشته پزشکی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

فایل کاربرد رادیو ایزوتوپ ها ( عناصر رادیواکتیو ) در پزشکی

دانلود پروژه بررسی کاربردهای رادیو ایزوتوپ ها ( عناصر رادیواکتیو ) در پزشکی - در پزشکي کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( اتم هاي يک عنصر را که عدد اتمي يکسان و عدد جرمي متفاوت دارند ، ايزوتوپ هاي آن عنصر مي نامند

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ضربان ساز مصنوعی یا پیس میکر

دانلود پاورپوینت بررسی ضربان ساز مصنوعی یا پیس میکر - این فایل با فرمت PPT بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

دانلود پاورپوینت بررسی انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی - این فایل با فرمت PPT بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی کلیه ها

دانلود پاورپوینت بررسی کامل کلیه ها - این فایل با فرمت PPT بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اعصاب محیطی

دانلود پاورپوینت بررسی اعصاب محیطی - این فایل با فرمت PPT بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کمک های اولیه و اصول بهداشت

دانلود پاورپوینت بررسی کمک های اولیه و اصول بهداشت - این فایل با فرمت PPT بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی آنتی بیوتیک ها

دانلود پاورپوینت بررسی آنتی بیوتیک ها - انواع پني سلين ها: توسط قارچ ها توليد شده و باكتريوسيد مي باشند

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی باکتری های گرم مثبت و منفی

دانلود پاورپوینت بررسی باکتری های گرم مثبت و منفی - باکتری ها به دو دسته تقسیم می شوند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی. این تقسیم بندی بر اساس واکنش آنها هنگام علامت گذاری است

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل