فایل های دسته بندی رشته کامپیوتر و IT (کارآموزی_و_گزارشات) - صفحه 1

دانلود كارآموزي اداره بهزیستی

دانلود گزارش كارآموزي در اداره بهزیستی - دانلود پروژه کارآموزی اداره بهزیستیاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی دفتر فرهنگ دانشگاه

دانلود گزارش کارآموزی در دفتر فرهنگ دانشگاه - دانلود پروژه کارآموزی برقاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارآموزي در سايت اينترنت دانشگاه آزاد

دانلود گزارش كارآموزي در سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي - دانلود پروژه كارآموزي در سايت اينترنت دانشگاه آزاداین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی سازمان صنایع و معادن

دانلود گزارش کارآموزی سازمان صنایع و معادن - دانلود پروژه کارآموزی سازمان صنایع و معادناین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارورزی در یک شرکت نرم افزاری

دانلود پروژه کارورزی در یک شرکت نرم افزاری - طراحی سایت با نرم افزار FrontPage و مراحل کار

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی خدمات کامپیوتری

دانلود پروژه کارآموزی خدمات کامپیوتری - دانلود پروژه کارآموزی خدمات کامپیوتریاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی - گزارشی که در پیش رو دارید جهت انجام 2 واحد عملی کارورزی در ترم تابستان سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار به انجام رسیده است.

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کاورزی در شرکت بیمه

دانلود گزارش کاراموزی در شرکت بیمه توسعه - دانلود پروژه کارآموزی برقاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارآموزي فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی

دانلود گزارش کارورزی فعالیت در شرکت گرافیکی و طراحی - دانلود پروژه کارآموزی در شرکت طراحی و گرافیکیاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل