فایل های دسته بندی رشته حسابداری (کارآموزی_و_گزارشات) - صفحه 1

دانلود کارآموزی جهاد سازندگی

دانلود کارآموزی جهاد سازندگی - دانلود پروژه کارآموزی جهاد سازندگیاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی موسسه آموزش عالی

دانلود کارآموزی موسسه آموزش عالی - دانلود پروژه کارآموزی برقاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی در اداره مالیاتی

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفاتر وسازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت وسه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سرشماري وسرانه دريافت مي شد

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کارآموزی کارخانه یزد موزائیک

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه یزد موزائیک - دانلود پروژه کارآموزی کارخانه یزد موزائیکاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل