فایل های دسته بندی پروژه های کارآموزی - صفحه 1

دانلود كارآموزي اداره بهزیستی

دانلود گزارش كارآموزي در اداره بهزیستی - دانلود پروژه کارآموزی اداره بهزیستیاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی دفتر فرهنگ دانشگاه

دانلود گزارش کارآموزی در دفتر فرهنگ دانشگاه - دانلود پروژه کارآموزی برقاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی - دانلود پروژه کارآموزی آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتیاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارآموزي در سايت اينترنت دانشگاه آزاد

دانلود گزارش كارآموزي در سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي - دانلود پروژه كارآموزي در سايت اينترنت دانشگاه آزاداین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی سازمان صنایع و معادن

دانلود گزارش کارآموزی سازمان صنایع و معادن - دانلود پروژه کارآموزی سازمان صنایع و معادناین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارآموزي ساختمان فلزي

دانلود گزارش كارآموزي ساختمان فلزي - دانلود پروژه کارآموزی ساختمان فلزياین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی مدیریت نظارت اجرای نقشه های ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی - دانلود پروژه کارآموزی مدیریت نظارت اجرای نقشه های ساختمانیاین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارورزی در یک شرکت نرم افزاری

دانلود پروژه کارورزی در یک شرکت نرم افزاری - طراحی سایت با نرم افزار FrontPage و مراحل کار

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی مخازن تحت فشار

دانلود گزارش کارآموزی مخازن تحت فشار - دانلود پروژه کارآموزی مخازن تحت فشاراین فایل با فرمت word قابل ویرایش و آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی